เงื่อนไขการให้บริการ

การให้บริการในทุกๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมที่เผยแพร่อยู่ใน Web Site แห่งนี้ทางผู้จัดทำได้กำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้เพื่อให้ทุกๆ ท่าน มาอ่านและทำความเข้าใจในการให้บริการเพื่อตัดสินใจว่าจะใช้บริการหรือไม่ดังต่อไปนี้

  • การทำงานทุกการให้บริการที่มีอยู่ในเว็บนี้ท่านต้องชำระค่าบริการก่อน 50% จากที่ได้ตกลงราคากันไว้
  • การทำงานจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการส่งมอบและทดสอบผลงานผ่านแล้ว
  • การชำระเงินท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นค่าบริการได้ ตามกฎหมายกำหนด
  • โปรแกรมที่เขียนหรือพัฒนาออกมาให้ทุกคนใช้งานถือเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์แห่งนี้เท่านั้นห้ามมิให้ผู้ใดนำไปขายหรือแจกฟรีโดยไม่ได้รับอนุญาติอย่างเด็ดขาด
  • กรณีจ้างเขียนโปรแกรมให้ตามที่ต้องการลิขสิทธิ์ย่อมเป็นของผู้ว่าจ้างทางเว็บจะไม่นำโปรแกรมมาเผยแพร่หรือจำหน่าย
  • หากท่านใดพบเบาะแสในการละเมิดลิขสิทธิโปรดติดต่อมาได้โดยคลิ๊กที่นี่

ผลิตภัณฑ์ยา ธนพรคลินิก