• post image

    การสำรวจ “ความพึงพอใจ”

    ที่ผ่านมาในอดีต การสำรวจความพึงพอใจ ส่วนใหญ่เราจะพบเจอที่สะพานลอยบ้าง หน้าห้างฯ บ้าง โดยจะขอเวลาให้เราช่วยกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจหรืออ่านหัวข้อแล้วให้เราตอบเป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ที่มาทำแบบสำรวจความ...