โปรแกรม บันทึกข้อมูล Sale Record System

โปรแกรม บันทึกข้อมูลการขาย Sale Record System เป็นโปรแกรมขนาดเล็กภาษาไทยใช้งานง่ายสามารถติดตั้งใช้แบบ Online และแบบ Offline ได้ รองรับการใช้งานได้ทั้ง คอมพิวเตอร์, Tablet และ Smart Phone พนังงานขายท่านใดที่กำลังมองหาโปรแกรมสำหรับเก็บข้อมูลการขายสามารถติดต่อใช้บริการได้

ราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาท