การสำรวจ “ความพึงพอใจ”

ที่ผ่านมาในอดีต การสำรวจความพึงพอใจ ส่วนใหญ่เราจะพบเจอที่สะพานลอยบ้าง หน้าห้างฯ บ้าง โดยจะขอเวลาให้เราช่วยกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจหรืออ่านหัวข้อแล้วให้เราตอบเป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ที่มาทำแบบสำรวจความพึงพอใจก็จะมีเอกสารเป็นกระดาษ A4 หลังจากทำการสำรวจเสร็จสิ้นก็อาจจะมีของรางวัลเล็กน้อยเพื่อชดเชยให้กับการเสียเวลาที่เรามาทำแบบสอบถามให้ และนี่คืออดีตที่ผ่านมาหลายปีก่อนการทำแบบสำรวจเพื่อทำการประเมินความพึงพอใจจึงต้องมีต้นทุนในการจัดทำแต่ละครั้งดังต่อไปนี้

ประเมินความพึงพอใจสมัยก่อน

  • หาสถานที่ของกลุ่มเป้าหมาย
  • จ้างคนออกไปสำรวจตามกลุ่มเป้าหมาย
  • ค่าเดินทางออกไปสำรวจ
  • จัดทำเอกสารเพื่อให้กรอกข้อมูล
  • นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์

จากที่ได้กล่าวมาทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าการทำประเมินอะไรสักอย่างในสมัยก่อนนั้นต้องคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายเป็นหลัก โดยเฉพาะการจ้างคนออกพื้นที่เพื่อทำการสำรวจอาจจะต้องใช้จำนวนคนที่ออกพื้นที่เป็นจำนวนมากหากต้องการข้อมูลที่มากตาม อีกทั้งยังมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่จะไปทำการสำรวจ อย่างไรก็ตามการทำประเมินความพึงพอใจในสมัยก่อนนั้นจึงเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงมีผู้ประกอบการไม่ให้ความสนใจที่จะทำ ซึ่งต่างจากทุกวันนี้อย่างสิ้นเชิงด้วยเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ทันสมัยสามารถทำประเมินความพึงพอใจได้ง่ายกว่าประหยัดต้นทุนกว่าที่สำคัญยังสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ดีและรวดเร็วอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ยา ธนพรคลินิก