รับเขียนโปรแกรม

รับเขียนโปรแกรม PHP + MySQL สำหรับใช้งานผ่านระบบ Web Server หรือ Browser ที่สามารถออนไลน์ได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ตเหมาะสำหรับองค์กรที่ไม่มีโปรแกรมเมอร์ประจำแต่อยากมีโปรแกรมใช้งานในบางโอกาส อาทิเช่น โปรแกรมสำหรับเก็บข้อมูลลูกค้า, โปรแกรมสำหรับประเมินความพึงพอใจ และอื่นๆ เป็นต้นตามต้องการ สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ฟรีและราคาไม่แพง เริ่มต้นที่ 1500 บาท สำหรับโปรแกรมขนาดเล็ก สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลย

โปรแกรมที่รับเขียน เป็นโปรแกรมที่มีระบบฐานข้อมูลรองรับซึ่งสามารถทำการ เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ได้พร้อมแสดงรายงานหรือ Report ได้ด้วย โดย Concept จะเป็นแบบนั้นแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้เองว่าต้องการโปรแกรมแบบไหนเนื่องจากความต้องการของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันแต่จะไม่รับเขียนโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่เกินไปและมีระบบข้อมูลที่ซับซ้อนเพราะโปรแกรมต่างๆ เหล่านี้ต้องใช้เวลาและต้องทำการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกมากกว่าจะเข้าใจระบบและเขียนโปรแกรมได้หวังว่าทุกๆ ท่านคงพอจะเข้าใจ

สิ่งที่คุณต้องรู้และเข้าใจในการจ้างเขียนโปรแกรม คือ คุณต้องชำระค่าเขียนโปรแกรมก่อนจำนวน 50% ของราคาที่ตกลงกันไว้ก่อนที่จะเริ่มเขียนโปรแกรมและเมื่อทำการเขียนโปรแกรมสำเร็จรวมถึงทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้วนั้นถือว่าการทำงานใน Project หรือ ตามโครงงาน นั้นๆ เป็นที่สิ้นสุดและโปรแกรมที่เขียนนั้นท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกร้องสิ่งใดๆ ในลิขสิทธิ์โปรแกรม ยกเว้นท่านทำเรื่องขอจดลิขสิทธิ์การใช้งานเองและต้องแจ้งให้เราทราบว่าท่านขอครอบครองเรื่องสิทธิ์การใช้งานแต่เพียงผู้เดียว หากมีกรณีมีบุคคลอื่นนำโปรแกรมไปใช้ซ้ำกับท่าน

สำหรับนักศึกษา ที่ทำโครงงาน (Project) เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนั้นหากต้องการที่จะจ้างให้เขียนโปรแกรมให้นั้นผมไม่สนับสนุนนะครับแต่ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการ Training การเขียนโปรแกรมเพื่อทำโครงงานของตัวเองให้เสร็จอันนี้พอจะช่วยได้นะครับแต่ไม่ใช่เป็นการจ้างเขียนโปรแกรม เพราะนักศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมถึงแม้จะเขียนโปรแกรมไม่เก่งก็ตาม ทั้งนี้ในหลายๆ คณะ ของมหาวิทยาลัยและหลากหลายสาขาวิชาที่เปิดให้มีการเรียนการสอนเขียนโปรแกรมนั้นบางครั้งชั่วโมงเรียนมีไม่มากพอที่จะเรียนเขียนโปรแกรมให้เข้าใจได้อันนี้ผมเห็นใจนักศึกษานะจึงขอให้ความช่วยเหลือในการ Training เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรมให้มากขึ้นและสามารถทำโครงงานของตัวเองให้ผ่านไปได้ตลอดจนมีความเข้าใจในโครงงานของตัวเองและหลักการเขียนโปรแกรม

ผลิตภัณฑ์ยา ธนพรคลินิก

PROGRAMING DEVELOPMENT :

  • Programming language : PHP
  • Database Management System : MySQL
  • CSS Framework : Bootstrap and Custom design