รับทำ Web Site

รับทำ Web Site เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหรือกิจการต่างๆ ขององค์กรและเว็บสำหรับร้านค้าออนไลน์เพื่อขายสินค้าผ่านอินตอร์เน็ตโดยการจัดทำเว็บขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันว่าจะจัดทำในลักษณะแบบไหนเพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีเว็บไซต์นั้นมีทางเลือกให้ใช้งานได้มากและส่วนใหญ่นั้นมักจะนิยมใช้งานเว็บสำเร็จรูปอาทิเช่น WordPress, Jomla, Opencart เป็นต้น ส่วนน้อยมากที่จะเขียนขึ้นมาใช้งานเองทั้งหมดยกเว้นองค์กรที่ต้องการเพียงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่มีธุรกรรมการซื้อขายเท่านั้นที่ยังมีเขียนเองบ้าง