หน้าแรก

รับทำเว็บ เขียนโปรแกรม (PHP+MySQL) งานด่วนราคาถูกเริ่มต้นที่ 500 บาท รับทำและอบรมการเขียนโปรแกรมสำหรับ Project นักศึกษาและงานเขียนโปรแกรมสำหรับองค์กรทั่วไปที่ต้องการให้จัดทำระบบโปรแกรมที่สามารถใช้งานผ่านระบบ Web Server หรือ Online ได้ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อขอคำปรึกษาและประเมินราคาค่าจัดทำก่อนได้

การรับเขียนโปรแกรมในแต่ละ Project นั้นจะใช้เวลาในการเขียนโปรแกรมไม่เกิน 1 สัปดาห์ และหากประเมินแล้วว่าเกินกว่ากำหนดที่จะทำได้จะของดการรับงานนั้นๆ หรือเสนอแนะให้หาผู้อื่นมารับทำแทนจึงขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการในส่วนนี้ด้วยถ้าเป็นงาน โครงการเล็กๆ ยินดีที่จะทำให้ในทุกโครงการที่ติดต่อมาให้ทำให้

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการให้ทำโครงการเขียนโปรแกรม หรือ Project จบการศึกษานั้นขอแนะนำให้เลือกใช้บริการเป็นการอบรมแบบเร่งด่วนในการเขียนโปรแกรมเพราะจะไม่เขียนโปรแกรมให้แต่จะเป็นการสอนเขียนโปรแกรมให้เป็นแบบเร่งด่วนลเพราะสิ่งที่น้องๆ ก่อนจะจบออกไปได้นั้นสิ่งคัญคือต้องเขียนโปรแกรมเป็นและรู้เรื่องโปรแกรมดีพอสมควรส่วนเรื่องเก่งหรือไม่เก่งนั้นไปหาประสบการณ์เอาในวันข้างหน้า