โปรแกรม PHP+MySQL

ภาษา PHP เป็นภาษาสำหรับใช้พัฒนาระบบงานโปรแกรมหรือ App ที่ใช้งานผ่าน Browser ซึ่งมีการทำงานลักษณะ Client / Server กล่าวโดยย่อๆ คือตัวโปรแกรมจะถูกเก็บไว้ที่ฝั่ง Server และมีการเรียกใช้งานผ่านโปรแกรมประเภทบราว์เซอร์ต่างๆ ที่ใช้งานกันทั่วๆ ไป ผู้เรียกใช้งานนั้นเราเรียกว่า Client ส่วน MySQL นั้นเป็นโปรแกรม Database หมายความว่าเป็นโปรแกรมสำหรับเก็บข้อมูลนั่นเอง

Showing all 2 results