แจ้งวันหมดอายุ PHP+MySQL

โปรแกรม แจ้งวันหมดอายุ (Register Date Expire) เมื่อทำการลงทะเบียน สามารถนำไปพัฒนาใช้งานได้หลากหลายเช่นต้องการต้องการทำโปรโมชั่นสินค้าว่าสินค้ารายนั้นๆ มีการรับประกัน 1 เดือน หรือ 1 ปี ก็ว่ากันไป ระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าซื้อวันไหนและหมดอายุเมื่อไหร่และยังสามารถแจ้งเติอนไปทาง Line Notify ได้ด้วยที่สำคัญก่อนหมดอายุยังสามารถแจ้งเตือนให้ติดต่อไปยังลูกค้าได้อีก

BitKub

===================================
Develop by : Dreamweaver
Programming language : PHP
Database Management System : MySQL
CSS Framework : Bootstrap

    แสดงความเห็นของคุณที่นี่

    กรุณากรอกอีเมล์ของคุณก่อนส่งข้อมูล เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนมาตอบข้อความของคุณ