ลงทะเบียนแจ้งเตือน Line Notify PHP+MySQL

โปรแกรมลงทะเบียนแจ้งเตือนทาง Line Notify ทำให้สามารถรับรู้ได้แบบทันทีเมื่อมีคนสมัครหรือลงทะเบียนผ้านหน้าเว็บสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเพิ่มความสะดวกต่อการใช้งานสำหรับผู้ประกอบการหรือองค์กรที่คิดจะทำกิจกรรมต่างๆ ให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

===================================
Develop by : Dreamweaver
Programming language : PHP
Database Management System : MySQL
CSS Framework : Bootstrap

    แสดงความเห็นของคุณที่นี่

    กรุณากรอกอีเมล์ของคุณก่อนส่งข้อมูล เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนมาตอบข้อความของคุณ